78/1962 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic

Částka: 041 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. srpna 1962 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 10. srpna 1962 Nabývá účinnosti: 21. srpna 1962
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 76/1983 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 1983
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU