43/1962 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953

Částka: 021 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. dubna 1962 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 9. dubna 1962 Nabývá účinnosti: 2. května 1962
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 101/1993 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU