36/1962 Sb.Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti vybraných měřidel

Částka: 017 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. března 1962 Autor předpisu: Úřad pro normalizaci a měření
Přijato: 29. března 1962 Nabývá účinnosti: 31. března 1962
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 61/1963 Sb. Pozbývá platnosti: 17. srpna 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU