146/1961 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva

Částka: 068 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. prosince 1961 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 8. prosince 1961 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1962
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 389/1990 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1991
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU