137/1961 Sb.Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně Přílohy VII (Mezinárodní řád o přepravě soukromých vozů - RIP) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952

Částka: 064 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 1961 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 23. listopadu 1961 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1962
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 6/1965 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1965
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU