131/1961 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru

Částka: 062 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. listopadu 1961 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 18. listopadu 1961 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 141/1993 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU