127/1961 Sb.Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 100/1961 Sb., týkajících se Rumunské lidové republiky

Částka: 061 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. listopadu 1961 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 30. října 1961 Nabývá účinnosti: 23. listopadu 1961
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

127

Vyhláška

ministerstva financí

ze dne 30. října 1961

o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 100/1961 Sb., týkajících se Rumunské lidové republiky


      Ministerstvo financí stanoví podle § 5 zákona č. 100/1961 Sb., o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a rumunskými osobami, na základě zásad stanovených vládou:


§ 1

      (1) V rozsahu a za podmínek stanovených touto vyhláškou se poskytne náhrada za československý majetek (nemovitý i movitý) v Rumunské lidové republice, který byl do 3. srpna 1960 dotčen rumunským opatřením znárodňovacím nebo vyvlastňovacím nebo jiným zákonným opatřením odnímajícím nebo omezujícím vlastnická práva.

      (2) Československým majetkem (odstavec 1) rozumí se majetek, který byl v den uvedeného opatření ve vlastnictví fyzických osob, jež byly toho dne československými státními občany a které nebo jejichž právní nástupci byli československými státními občany dne 3. srpna 1960.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Zavřít
MENU