123/1961 Sb.Vyhláška Ústředního geologického úřadu o registraci geologických prací a o shromažďování a evidenci jejich výsledků

Částka: 059 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. listopadu 1961 Autor předpisu: Ústřední geologický úřad
Přijato: 21. října 1961 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 8/1989 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1989
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU