104/1961 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství

Částka: 049 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. září 1961 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 13. září 1961 Nabývá účinnosti: 1. října 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/1962 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU