102/1961 Sb.Vládní nařízení o úpravě působnosti národních výborů podle předpisů o využití nerostného bohatství

Částka: 048 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. září 1961 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. září 1961 Nabývá účinnosti: 29. září 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 69/1967 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1968
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU