92/1961 Sb.Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady

Částka: 043 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. září 1961 Autor předpisu: Západočeský KNV
Přijato: 20. června 1961 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem op52/1991/1 Sb. Pozbývá platnosti: 31. července 1991
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

92

 

V Y H L Á Š K A

 

rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni

 

ze dne 20. června 1961,

 

kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady

 

 

§ 1

 

Rada Západočeského krajského národního výboru v Plzni určuje podle § 9 odst. 2 písm. a zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, stavebními úřady tyto místní (městské) národní výbory:

 

 

B ř e z o v á

okres Sokolov

H a b a r t o v

okres Sokolov

H o r n í   S l a v k o v

okres Sokolov

C h o d o v

okres Sokolov

K r a s l i c e

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
§ 2  
Zavřít
MENU