85/1961 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů

Částka: 041 Druh předpisu: Zákonné opatření
Rozeslána dne: 23. srpna 1961 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. srpna 1961 Nabývá účinnosti: 23. srpna 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 1/1963 Sb. Pozbývá platnosti: 5. ledna 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU