83/1961 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí a národních výborů při výkonu dozoru a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Částka: 039 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. srpna 1961 Autor předpisu: Ústřední rada odborů
Přijato: 14. července 1961 Nabývá účinnosti: 1. září 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 60/1970 Sb. Pozbývá platnosti: 19. června 1970
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU