61/1961 Sb.Vyhláška ministra vnitra o blokovém řízení

Částka: 026 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. července 1961 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 28. června 1961 Nabývá účinnosti: 1. července 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 200/1990 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1990
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU