60/1961 Sb.Zákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku

Částka: 026 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. července 1961 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. června 1961 Nabývá účinnosti: 1. července 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 200/1990 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1990
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU