59/1961 Sb.Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na ministerstvo vnitra

Částka: 025 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. června 1961 Autor předpisu: Ministerstvo výstavby
Přijato: 23. června 1961 Nabývá účinnosti: 1. července 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 50/1976 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 1976
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU