51/1961 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou

Částka: 023 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 9. června 1961 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 23. května 1961 Nabývá účinnosti: 24. března 1961
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

51

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 23. května 1961

o Dohodě o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou


      Dne 3. srpna 1960 byla v Bukurešti podepsána Dohoda o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou.

      S Dohodou vyslovilo Národní shromáždění souhlas dne 15. prosince 1960 a president republiky ji ratifikoval dne 22. března 1961. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 24. března 1961.

      Podle svého článku 9 nabyla Dohoda platnosti dne 24. března 1961.

      České znění Dohody se vyhlašuje současně.
. . .

Zavřít
MENU