42/1961 Sb.Vládní nařízení o vyvlastnění k účelům obrany

Částka: 018 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 2. května 1961 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. dubna 1961 Nabývá účinnosti: 2. května 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 259/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 1999
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU