17/1961 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu

Částka: 007 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. února 1961 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 9. února 1961 Nabývá účinnosti: 1. března 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 61/1977 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1978
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU