6/1961 Sb.Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně

Částka: 001 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. ledna 1961 Autor předpisu: Jihočeský KNV
Přijato: 20. prosince 1960 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem op52/1991/1 Sb. Pozbývá platnosti: 31. července 1991
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

6

 

V Y H L Á Š K A

 

rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích

 

ze dne 20. prosince 1960,

 

kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady

prvého stupně

 

 

§ 1

 

Rada JKNV v Českých Budějovicích určuje podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu stavebními úřady prvého stupně výkonné orgány místního národního výboru:

 

T r h o v é   S v i n y,

okres České Budějovice s obvodem působnosti též pro obce: Březí, Čížkrajice, Mohuřice, Otěvek a Třebeč:

T ý n    n a d    V l t a v o u

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - prvého stupně
§ 2  
Zavřít
MENU