5/1961 Sb.Vyhláška místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise o úplném znění vládního nařízení č. 44/1959 Sb., kterým se stanoví statut Státní plánovací komise

Částka: 001 Druh předpisu: Úplné znění
Rozeslána dne: 24. ledna 1961 Autor předpisu: Státní plánovací komise
Přijato: Nabývá účinnosti: 24. ledna 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 52/1963 Sb. Pozbývá platnosti: 17. července 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU