2/1961 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje statut Státní plánovací komise

Částka: 001 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. ledna 1961 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. ledna 1961 Nabývá účinnosti: 24. ledna 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 52/1963 Sb. Pozbývá platnosti: 17. července 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU