1/1961 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi

Částka: 001 Druh předpisu: Zákonné opatření
Rozeslána dne: 24. ledna 1961 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. ledna 1961 Nabývá účinnosti: 24. ledna 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 52/1963 Sb. Pozbývá platnosti: 17. července 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU