140/1960 Sb.Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o pověření rozhodováním některých sporů patřících před Státní arbitráž Československé socialistické republiky

Částka: 056 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. září 1960 Autor předpisu: Státní arbitráž
Přijato: 10. září 1960 Nabývá účinnosti: 1. října 1960
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 121/1962 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU