134/1960 Sb.Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 206/1958 Ú. l., o úplatném nabývání věcí od soukromníků organizacemi socialistického sektoru

Částka: 054 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. září 1960 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 27. srpna 1960 Nabývá účinnosti: 1. října 1960
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 19/1963 Sb. Pozbývá platnosti: 26. února 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU