128/1960 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací

Částka: 052 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. srpna 1960 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 15. srpna 1960 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 113/1966 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1967
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU