100/1960 Sb.Ústava Československé socialistické republiky

Částka: 040 Druh předpisu: Ústava
Rozeslána dne: 11. července 1960 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. července 1960 Nabývá účinnosti: 11. července 1960
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 1/1993 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

100

PROHLÁŠENÍ
I

My pracující lid Československa prohlašujeme slavnostně:
Společenské zřízení, za které bojovaly celé generace našich dělníků i ostatních pracujících a které měli od vítězství Velké říjnové socialistické revoluce před očima jako vzor, stalo se pod vedením Komunistické strany Československa skutečností i u nás.

Socialismus v naší vlasti zvítězil!

Vstoupili jsme do nového období našich dějin a jsme odhodláni jít dále k novým, ještě vyšším cílům. Dovršujíce socialistickou výstavbu, přecházíme k budování vyspělé socialistické společnosti a shromažďujeme síly pro přechod ke komunismu.

Po této cestě půjdeme dále ruku v ruce s naším velkým spojencem, bratrským Svazem sovětských socialistických republik, a se všemi ostatními přátelskými zeměmi světové socialistické soustavy, jejímž je naše republika pevným článkem.

Chceme žít v míru a přátelství se všemi národy světa a přispívat k mírovému soužití a k dobrým vztahům mezi státy s různým společenským zřízením. Důslednost mírovou politikou a všestranným rozvojem své země budeme napomáhat k tomu, aby se všechny národy přesvědčily o přednostech socialismu, který jediný vede k blahu všeho lidstva.
II

Před patnácti lety, v roce 1945, se náš pracující lid, osvobozený hrdinnou Sovětskou armádou z pout fašistické okupace, rozhodl po zkušenostech z buržoazní republikou budovat svůj osvobozený stát jako lidovou demokracii, jejímž posláním bylo zajistit mu pokojný vývoj k socialismu. V čele republiky stanula Komunistická strana Československa, osvědčený předvoj dělnické třídy, zocelený v boji v době buržoazní republiky a za okupace. Poslední široce založený pokus mezinárodní a vnitřní reakce o zvrat tohoto vývoje byl odražen rozhodným vystoupením pracujícího lidu v únoru 1948.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. 1 - H L A V A P R V N Í SPOLEČENSKÉ ZŘÍZENÍ
Čl. 2  
Čl. 3  
Čl. 4  
Čl. 5  
Čl. 6  
Čl. 7  
Čl. 8  
Čl. 9  
Čl. 10  
Čl. 11  
Čl. 12  
Čl. 13  
Čl. 14  
Čl. 15  
Čl. 16  
Čl. 17  
Čl. 18  
Čl. 19 - H L A V A D R U H Á PRÁVA A POVINNOSTI OBČANŮ
Čl. 20  
Čl. 21  
Čl. 22  
Čl. 23  
Čl. 24  
Čl. 25  
Čl. 26  
Čl. 27  
Čl. 28  
Čl. 29  
Čl. 30  
Čl. 31  
Čl. 32  
Čl. 33  
Čl. 34  
Čl. 35  
Čl. 36  
Čl. 37  
Čl. 38  
Čl. 39 - H L A V A T Ř E T Í NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Čl. 41  
Čl. 42  
Čl. 43  
Čl. 44  
Čl. 45  
Čl. 46  
Čl. 47  
Čl. 48  
Čl. 49  
Čl. 51  
Čl. 54  
Čl. 56  
Čl. 57  
Čl. 58  
Čl. 60  
H L A V A Č T V R T Á - PRESIDENT REPUBLIKY
Čl. 61  
Čl. 62  
Čl. 63  
Čl. 64  
Čl. 65  
Čl. 66 - H L A V A P Á T Á VLÁDA
Čl. 67  
Čl. 68  
Čl. 69  
Čl. 70  
Čl. 71  
Čl. 72  
Čl. 73 - H L A V A Š E S T Á SLOVENSKÁ NÁRODNÍ RADA
Čl. 76  
Čl. 80  
Čl. 81  
Čl. 82  
Čl. 84  
Čl. 85  
Čl. 86 - H L A V A S E D M Á NÁRODNÍ VÝBORY
Čl. 87  
Čl. 88  
Čl. 89  
Čl. 90  
Čl. 91  
Čl. 92  
Čl. 93  
Čl. 94  
Čl. 95  
Čl. 96  
Čl. 97 - H L A V A O S M Á SOUDY A PROKURATURA
Čl. 98 - Soudy
Čl. 99  
Čl. 100  
Čl. 101  
Čl. 102  
Čl. 103  
Čl. 105  
Čl. 106  
H L A V A D E V Á T Á - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Čl. 107  
Čl. 108  
Čl. 109  
Čl. 110  
Čl. 111  
Čl. 112  
Zavřít
MENU