88/1960 Sb.Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se mění vyhláška č. 123/1955 Ú. l., o státní službě pro drahé kovy

Částka: 034 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. června 1960 Autor předpisu: Ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů
Přijato: 16. června 1960 Nabývá účinnosti: 1. července 1960
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 93/1962 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 1962
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU