71/1960 Sb.Vládní nařízení o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich orgánů

Částka: 027 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 13. června 1960 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 10. června 1960 Nabývá účinnosti: 13. června 1960
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 69/1967 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1968
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU