63/1960 Sb.Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje

Částka: 023 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. května 1960 Autor předpisu: Státní úřad sociálního zabezpečení
Přijato: 12. května 1960 Nabývá účinnosti: 12. června 1960
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 39/1963 Sb. Pozbývá platnosti: 1. června 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU