24/1960 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou

Částka: 010 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. března 1960 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 15. února 1960 Nabývá účinnosti: 20. prosince 1959
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 50/1974 Sb. Pozbývá platnosti: 20. února 1974
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU