44/1959 Sb.Vládní nařízení, kterým se stanoví statut Státní plánovací komise

Částka: 019 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. července 1959 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. července 1959 Nabývá účinnosti: 22. července 1959
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 52/1963 Sb. Pozbývá platnosti: 17. července 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU