28/1959 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži

Částka: 015 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. června 1959 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 20. května 1959 Nabývá účinnosti: 17. června 1959
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 121/1962 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU