16/1959 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců

Částka: 009 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. března 1959 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. března 1959 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1959
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 187/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

16

Zákon

ze dne 26. března 1959,

kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců


      Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

      Při celkovém růstu osobní spotřeby všeho obyvatelstva je v zájmu péče o děti, aby rychleji rostla osobní spotřeba rodin s nižšími příjmy, především rodin s více dětmi. Proto se v souvislosti s jinými opatřeními směřujícími ke zvýšení osobní spotřeby nově upravuje také výše přídavků na děti.


Čl. II

      Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, se mění a doplňuje takto:

1.
§ 30 zní:

      "(1) Přídavky na děti náleží zaměstnanci, jestliže má nezaopatřené děti (§ 31), má předepsaný pracovní úvazek (§ 33) a odpracoval stanovený počet pracovních dnů (§ 34).
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU