15/1959 Sb.Vládní nařízení o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru

Částka: 008 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. března 1959 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. března 1959 Nabývá účinnosti: 25. března 1959
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 403/1990 Sb. Pozbývá platnosti: 1. listopadu 1990
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU