83/1958 Sb.Zákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 1958 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. prosince 1958 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1959
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 36/1966 Sb. Pozbývá platnosti: 20. června 1966
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU