79/1958 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví

Částka: 032 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 19. prosince 1958 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 18. října 1958 Nabývá účinnosti: 22. září 1958
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 25/1965 Sb. Pozbývá platnosti: 8. května 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU