59/1958 Sb.Vyhláška o Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii

Částka: 023 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 9. října 1958 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 8. září 1958 Nabývá účinnosti: 29. července 1957
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

59

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 8. září 1958

O Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii


      Na mezinárodní konferenci, konané od 20. září do 26. října v New Yorku, byly dne 26. října 1956 sjednány Stanovy Mezinárodní agentury pro atomovou energii, která byla současně zřízena podle článku 1 Stanov.

      Podle svého článku XXI odstavce E nabyly Stanovy účinnosti dne 29. července 1957.

      Národní shromáždění vyslovilo se Stanovami souhlas dne 18. dubna 1957 a president republiky je ratifikoval dne 7. června 1957. Ratifikační listina byla uložena u vlády Spojených států amerických dne 5. července 1957.

      Československá republika se stala účastníkem Stanov dnem uložení ratifikační listiny, tj. dne 5. července 1957.

      Původními členy Mezinárodní agentury pro atomovou energii podle článku IV odstavce A Stanov jsou tyto státy:

      Afganistán, Albánie, Argentina, Austrálie, Barma, Belgie, Běloruská sovětská socialistická republiky, Brazílie, Bulharsko, Ceylon, Československo, Čína, Dánsko, Dominikánská republika, Ecuador, Etiopie, Francie, Guatemala, Haiti, Holandsko, Honduras, Indie, Indonésie, Island, Izrael, Itálie, Japonsko, Jihoafrická Unie, Jugoslávie, Kambodža, Kanada, Korea, Lucembursko, Maďarsko, Maroko, Mexiko, Monako, Německá spolková republika, Nicaragua, Norsko, Nový Zéland, Pakistán, Paraguay, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Salvador, Sjednocená arabská republika, Spojené státy americké, Svaz sovětských socialistických republik, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tunis, Turecko, Ukrajinská sovětská socialistická republika, Vatikán, Velká Británie, Venezuela, Vietnam.
. . .

Zavřít
MENU