55/1958 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

Částka: 021 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 1. října 1958 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 28. srpna 1958 Nabývá účinnosti: 9. července 1958
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 25/1965 Sb. Pozbývá platnosti: 8. května 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU