34/1958 Sb.Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě

Částka: 013 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. června 1958 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. června 1958 Nabývá účinnosti: 1. července 1958
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

34

Vládní nařízení

ze dne 27. června 1958

o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě


      Vláda Republiky československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organizaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

Úvodní ustanovení

      Ke zvýšení účasti pracujících na správě státu a řízení hospodářství je na národní výbory a jejich výkonné orgány postupně přenášena rozsáhlá pravomoc a odpovědnost, zejména v oblasti řízení národního hospodářství. V souvislosti s tím se přenáší na výkonné orgány národních výborů nižších stupňů konkrétní rozhodování v jednotlivých správních věcech. Některé z těchto přesunů, jakož i jiná zjednodušení ve státní správě se uskutečňují tímto nařízením.


Přesuny na úseku zemědělství a lesního hospodářství

§ 2

      (1) Z ministerstva zemědělství a lesního hospodářství se přenáší na výkonné orgány okresních národních výborů jmenování ředitelů strojních a traktorových stanic (§ 3 vládního nařízení č. 83/1951 Sb., o organizaci strojních a traktorových stanic, ve znění vládního nařízení č. 94/1953 Sb., o nové organizaci a financování strojních a traktorových stanic).

      (2) Z krajských národních výborů a jejich výkonných orgánů se přenáší na okresní národní výbory a jejich výkonné orgány přímé řízení, plánování a kontrola strojních a traktorových stanic (§ 5 vládního nařízení č. 83/1951 Sb., ve znění vládního nařízení č. 94/1953 Sb.).
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Přesuny na úseku zemědělství a lesního hospodářství
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Přesuny na úseku místního hospodářství
§ 7 - Přesuny na úseku výstavby
§ 8 - Přesuny na úseku vodního hospodářství
§ 9  
§ 10 - Přesuny na úseku finanční správy
§ 11  
§ 12 - Přesuny na úseku školství a kultury
§ 13 - Přesuny na úseku sociálního zabezpečení
§ 14 - Přesuny na úseku zdravotnictví
§ 15 - Přesuny a zjednodušení na úseku vnitřní správy
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Zjednodušení na úseku dopravy
§ 19 - Ustanovení závěrečná
§ 20  
Zavřít
MENU