9/1958 Sb.Vládní nařízení o nové organisaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství

Částka: 003 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. března 1958 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. března 1958 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1958
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 101/1960 Sb. Pozbývá platnosti: 11. července 1960
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU