83/1958 Ú.l.Vyhláška o normách přirozených úbytků zboží ve státním a družstevním maloobchodě a družstevním pohostinství

Částka: 047 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: Autor předpisu:
Přijato: 30. května 1958 Nabývá účinnosti: 1. července 1958
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 132/1962 Sb. Pozbývá platnosti: 30. prosince 1962
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU