74/1957 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví

Částka: 034 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 30. prosince 1957 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 4. prosince 1957 Nabývá účinnosti: 4. prosince 1956
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 123/1994 Sb. Pozbývá platnosti: 10. června 1994
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU