71/1957 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani

Částka: 034 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1957 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. prosince 1957 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1958
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 286/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU