61/1957 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

Částka: 030 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 28. listopadu 1957 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 21. srpna 1957 Nabývá účinnosti: 25. června 1957
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 25/1965 Sb. Pozbývá platnosti: 8. května 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU