53/1957 Sb.Zákon, kterým se mění zákon o Československé akademii věd

Částka: 028 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. listopadu 1957 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. října 1957 Nabývá účinnosti: 12. listopadu 1957
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 54/1963 Sb. Pozbývá platnosti: 18. července 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU