39/1957 Sb.Zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic

Částka: 021 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. července 1957 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. července 1957 Nabývá účinnosti: 1. července 1957
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 97/1996 Sb. Pozbývá platnosti: 26. dubna 1996
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU