5/1957 Sb.Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje působnost národních výborů ve věcech výkupu zemědělských výrobků a sjednocují předpisy na tomto úseku

Částka: 004 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. února 1957 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. ledna 1957 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1957
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 49/1957 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1958
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU