194/1957 Ú.l.Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky č. 170/1957 Ú.l., kterou se vydává rybářský řád

Částka: 099 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: Autor předpisu:
Přijato: 8. října 1957 Nabývá účinnosti: 15. října 1957
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 102/1963 Sb. Pozbývá platnosti: 19. prosince 1963
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU