47/1956 Sb.Zákon o civilním letectví (letecký zákon)

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. října 1956 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. září 1956 Nabývá účinnosti: 1. října 1956
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 49/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1997
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU